การปลูกฝังวัยรุ่นให้มีความรับผิดชอบทางเพศ

ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทำของบุคคลต่อหน้าที่การงาน หรือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และยอมรับในผลของการกระทำนั้น อย่างเช่นวัยรุ่นบางคนชอบถ่ายคลิปโป๊โชว์หีของตัวเองเอาไว โดยไม่คิดว่าวันหนึ่งมันอาจจะหลุด แต่ทำไปเพราะความคึกคะนอง แล้วไม่คิดว่าคลิปโป๊จะทำร้ายชีวิตตัวเองได้
ฉะนั้น ความรับผิดชอบทางเพศ (Responsible Sexual) จึงหมายถึง การแสดงออกหรือการกระทำของบุคคลในเรื่องทางเพศ โดยการยอมรับในผลที่เกิดจากการกระทำนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีหรือสิ่งที่อยู่ในการดูแลของตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองในเรื่องเพศ ควรปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมดังนี้
1. รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ไม่แสดงอาการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีมารยาททำให้เสียภาพพจน์
2. การป้องกันตนเองรู้จักป้องกันตัวเองเมื่อมีเพศสัมพันธ์โดยการสวมถุงยางอนามัย ไม่มีเพศสัมพันธ์ กับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ และยาคึกคะนองเพียงเพราะว่าอยากทำตามคลิปโป๊
3. การหลีกเลี่ยง รู้จักหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ และหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุที่จะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ เช่นคลิปโป๊ การสัมผัสร่างกายกัน หรือการอยู่กันตามลำพัง
4. การเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
5. การเคารพคุณค่าศักดิ์ศรีของตัวเอง แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย มีกิริยามารยาทที่งดงาม ไม่สำส่อนทางเพศ ไม่แต่งกายล่อแหลม รักษาศีล ไม่ประพฤติผิดในกาม
ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น การแสดงออกทางเพศควรคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในสังคม ควรรู้จักรับผิดชอบต่อผู้อื่นในการแสดงออกทางเพศ ดังนี้
1. ให้เกียรติผู้อื่น แสดงความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ไม่พูดจาแทะโลม พูดจาลามก หรือแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย รวมทั้งการแอบถ่ายคลิปโป๊หีเอาไว้ประจานในภายหลัง
2. การมีเพศสัมพันธ์ควรเป็นความเต็มใจทั้งสองฝ่าย โดยต้องไม่มีการบังคับ ฝืนใจ หรือล่อลวง ซึ่งนอกจากจะเป็นการไม่รับผิดชอบและไม่ให้เกียรติอีกฝ่ายแล้ว ยังมีความผิดทางกฎหมายอีกด้วย
3. ไม่ควรเสพสิ่งเสพติดจนมึนเมา ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เพราะจะทำให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบ อาจพลาดพลั้งกระทำผิด ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ การล่อลวง บังคับขืนใจ การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น
4. ชักชวนกันไปทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ เช่น ทำบุญไหว้พระ อ่านหนังสือ เข้าห้องสมุด ย่อมมีประโยชน์กว่าการไปนั่งพลอดรักกันสองต่อสอง หรือการกระทำใด ๆ ที่จะก่อให้เกิด ความเสื่อมเสีย